Pastoraat is een van de onderdelen in het Samen..Gaan proces. We kijken met de twee gemeenten hoe we pastoraal gezien het beste kunnen samenwerken. Pastoraat, omzien naar elkaar, werkt immers als cement in de gemeente.

En hoe doen we dat nu, omzien naar elkaar en elkaar ontmoeten in deze coronatijd, met alle maatregelen en beperkingen? In deze adventstijd plaatsen we elke week een ideetje voor een ontmoeting of contactmoment, want we willen juist nu omzien naar elkaar.

Voor de komende week nodigen we u uit om samen met iemand te kijken naar de eerste aflevering van Advent aan de IJssel, te bekijken via deze link:  https://sites.google.com/view/adventaandeijssel/

Nodig iemand uit om samen te kijken op woensdag 1 december om 19.00 uur. Terugkijken op een later moment kan natuurlijk ook.

Werkgroep Samen..Gaan pastoraat