Drie avonden over ‘geloven anno nu’ 
In de afgelopen jaren zijn vele werken gepubliceerd die afrekenen met traditionele geloofsopvattingen uit onze geschiedenis. We hebben er in de context van de Thomaskring de laatste jaren regelmatig over van gedachten gewisseld. Dit jaar wil ds. Frans Ort echter de uitdaging aangaan om te spreken over eigentijds geloof. In een drietal avonden (die ook elk apart kunnen worden bezocht) belicht hij verschillende aspecten van het geloven ‘anno nu’. De eerste avond gaat over een serie ontmoetingen met mensen die hun geloof verloren én hervonden. De tweede avond staat een klein boekje centraal dat hij schreef voor zijn eigen plezier ‘fragmenten van de puzzel’. En de derde avond vertelt hij aan de hand van een serie eigen verhalen over wat geloven voor hem betekent. Het is de bedoeling dat de avonden niet alleen ‘verbaal’ zijn, er zal ook worden geïmproviseerd op de piano. Bij één van de avonden, of bij het integrale geheel, bent u van harte uitgenodigd.

Deel 3. Op verhaal komen, anno nu
In de afgelopen tien jaar heb ik een serie verhalen geschreven waarin ik mij bezighoud met Bijbelse verhalen, maar ook met hedendaagse geloofservaringen. Een serie van die
verhalen hoop ik op deze avond te vertellen. Sommige zijn ontstaan tijdens de avonden van de BVvanVerhalen, andere ontstonden spontaan tijdens andere gelegen-heden. De verhalen zijn nadrukkelijk bedoeld om mensen die het avontuur van geloven zijn aangegaan, te ondersteunen en uit te dagen. Ik herhaal wat ik hierboven schreef, ook als u de vorige avonden niet bij woonde, bent u deze avond van harte welkom.

Datum: dinsdag 7 juni
Aanvangstijd: 20.00 uur
Locatie: Ontmoetingskerk, Adm. Helfrichlaan 54, Dieren
Begeleiding: ds. Frans Ort