In de kerkenraadsvergadering van dinsdag 18 december is door de penningmeester van de bazaarcommissie, Ad Verveld, een cheque van € 14.000,- overhandigd aan de plaatsvervangend voorzitter van de kerkenraad, ds. Kees Bochanen. Genoemd bedrag is de netto-opbrengst van de bazaar 2018.

Zoals bekend zal dit bedrag gebruikt worden voor energiebesparende maatregelen in de Ontmoetingskerk.