Na maanden van voorbereiding was het dan zover. Zaterdagmiddag 7 oktober. Het Open Huis in de Ontmoetingskerk. Vooraf hadden we ons best gedaan om veel publiciteit te zoeken. We wilden dit immers met velen delen. We verstuurden uitnodigingen, hingen posters op, plaatsten berichten in Kerknieuws, op website, facebook, twitter. Er stonden artikelen in de Regiobode, een interview in de Gelderlander, er was een oproep op Radio Gelderland.

Wat was het een geslaagde middag! Heel veel bekende gezichten en ook veel onbekende gezichten hebben we gezien. Wat een enorme belangstelling was er. En wat zijn we als organisatie trots op de vele mensen die allemaal vol enthousiasme hebben meegewerkt aan deze dag, om deze dag te laten slagen. Zo was er muziek in de hal, was het kerkelijk bureau en de drukkerij geopend, kon je in de kelder het keurig geordende archief bezichtigen, zongen er koren, werd het orgel bespeeld, werden er foto’s vertoond van de bouw en de verbouw van de kerk, liet het studio-team zien wat er mogelijk is, kon je een rondleiding krijgen, werden er hamburgers gebakken en werd er de hele middag koffie, thee of wat anders geschonken. In de Regenboogzaal waren indrukwekkende presentaties van de verschillende groepen die onze kerk rijk is. Hulde voor iedereen! Dankbaar zijn we dat de burgemeester van de gemeente Rheden samen met wethouder Vughts langs kwam om onze kerkgemeenschap te feliciteren. Dankbaar zijn we voor zo’n fijne kerkgemeenschap!
Het is weer voorbij. Maar de herinneringen zijn waardevol en blijvend! Een grote DANK voor iedereen!