In juni is een start gemaakt met het openstellen van de kerk op dinsdagmorgen van 10.30 tot 12.00 uur. Er is dan gelegenheid voor een moment van bezinning in de kerkzaal, om een kaarsje te branden of in de hal een kop koffie of thee te nuttigen. Er is een pastor aanwezig voor een persoonlijk gesprek.

De opkomst varieerde de afgelopen weken tussen de twee en negen bezoekers op een ochtend. Bezoekers geven aan het te waarderen dat in een maatschappij waar het motto ‘tijd is geld’ heerst, de kerk doordeweeks een plek biedt om te onthaasten. Anderen geven aan dat de Open Kerk een goed alternatief biedt om toch naar de kerk te kunnen nu het samenzijn in een grote groep voor hen nog niet veilig genoeg voelt. Daarnaast wordt de onderlinge ontmoeting gewaardeerd omdat het vertrouwde wekelijkse ritme in activiteiten nog niet hervat kan worden. Nog niet alle (vrijwilligers)werk is weer opgestart en de hoeveelheid sociale contacten is gehalveerd. Genoeg redenen dus om de proefperiode, die duurt tot eind september, vol te maken. Daarna zal in overleg gekeken worden of de Open Kerk ook na de zomer gecontinueerd wordt.

Wellicht dat dit berichtje u over de streep kan trekken om ook eens langs te komen. Gewoon om te ervaren hoe het is. U bent van harte welkom.

Namens de Pastorale Raad,
Ouderenpastor Meinie Visser.

TIP, mocht de zondagse kerkgang nog niet veilig genoeg voelen.
Nodig iemand thuis uit op de koffie en bekijk samen de eredienst op
Internet via de website van de kerk of Kerkdienstgemist.nl