Een gesprekskring voor alle leeftijden voor wie op zoek is naar nieuwe geloofstaal Het geloof van vroeger is niet voor iedereen meer het geloof van vandaag. Oude zekerheden maakten plaats voor nieuwe inzichten. Maar deze nieuwe inzichten riepen nieuwe vragen op. Al met al maakten ze je niet zekerder, eerder onzekerder. Het geloof van toen past je niet meer, maar je wilt ook niet zonder geloof verder… Een onzekerheid die kan inspireren om opnieuw te zoeken en nieuwe ontdekkingen te doen.
In ‘Opnieuw geloven’ gaan de deelnemers op weg om nieuw licht te werpen op bekende geloofstaal. Zodat de persoonlijke zoektocht naar God kan overleven.

Gespreksonderwerpen: Leven en geloof
                                           De God met een naam
                                           Zoon van…
                                           De Geest krijgen

Het geheel vindt plaats onder begeleiding van pastor Meinie Visser op de manier van het Joodse ‘lernen’. Voor elke bijeenkomst wordt van de deelnemers gevraagd thuis de uitgereikte informatie door te lezen en daarbij de vragen die opkomen te noteren. Deze vragen zullen leidend zijn voor het gesprek in de groep vanuit een open houding voor een ieders inbreng.

Wegens aanhoudende belangstelling worden er begin komend jaar opnieuw vier bijeenkomsten gepland.
Tijdstip en plaats van ontmoeting: in overleg met de deelnemers.

Opgave uiterlijk zaterdag 31 december bij Meinie Visser, via e-mail
m.visser@pkndieren.nl of telefonisch 0316-280828.