Op Palmzondag , 14 april a.s. wordt traditiegetrouw de Paasactie gehouden, een initiatief van de RK Emmaüskerk (Eusebius parochie) en onze Gemeente. Alle ouderen op hoge leeftijd en zij die een schouderklopje verdienen, ontvangen dan een paasattentie. Kent u gemeenteleden die dit schouderklopje verdienen, dan kunt u dit doorgeven vóór donderdag 4 april a.s. aan Nienke Reinders, email: nynke.reinders@gmail.com

De bewoners en/of gasten van de zorgcentra Beverode, de Oude Plataan en Hofstaete/Intermezzo ontvangen een paaskaart. Voor
de huiskamers is er een paasgroet in de vorm van een bloemetje, namens de beide kerken. Huize Johanna en het Inloophuis (Het Duinhuis) kunnen een paasmandje tegemoet zien.

Om de Paasactie 2019 te doen slagen zoeken wij:
• Paasattentie inpakkers.
Op vrijdag 12 april van 9.30 – 12.00 uur bent u welkom in de
Regenboogzaal van de Ontmoetingskerk.
• Mensen, die op woensdag 17 april , rond 16.30 uur, een paaskaart persoonlijk willen aanbieden in verpleegcentrum Hofstaete en Intermezzo.

Voor deze dankbare en leuke activiteiten kunt u zich opgeven bij Jannie Hissink, telefoon 0313 421826 of email: jenjhissink@ziggo.nl
Na de kerkdienst op Palmzondag, 14 april a.s., worden de paasattenties verdeeld. In de Stille Week (week 16) kan de paasattentie afgegeven worden op het aangegeven adres in en rond ons dorp.
Mogen wij rekenen op uw medewerking?

De Diaconie