Alle gemeenteleden jong en oud worden uitgenodigd voor het PAASONTBIJT

Eerste Paasdag, 16 april 2017

Dit Paasontbijt wordt gehouden aansluitend aan de Dageraadsdienst van 7.00 uur, dus rond 8.15 uur in de Regenboogzaal.
Voor een gekookt eitje, paasbrood en drinken wordt gezorgd.
Zelf mag u belegde boterhammen etc. meenemen.
E.e.a. kan voor dit Paasontbijt in de daarvoor bestemde manden gelegd worden.
Graag vóór 14 april a.s. opgeven, zodat wij weten hoeveel gemeenteleden aan dit Paasontbijt deelnemen.

Een intekenlijst ligt klaar in de hal van de Ontmoetingskerk.
Ook kunt u zich opgeven per mail: annevanbuiten@hotmail.com

het Paasontbijt team 2017.