Onze huidige pianiste gaat ons koor verlaten en wij zijn nu dringend op zoek naar een nieuwe pianiste of pianist.

Als pianist(e) gaat u ons koor op de repetitieavonden ondersteunen met het instuderen van de te zingen liederen en als wij in een kerkdienst onze medewerking verlenen ondersteunt u het kerkkoor tijdens het zingen.

We zijn een 85 jarig enthousiast gemengd koor dat met plezier en humor samen met onze dirigent Ronald Brons nieuwe religieuze liederen instudeert. Ons koor repeteert wekelijks op dinsdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur in de Ontmoetingskerk in Dieren. We leveren gemiddeld 7 keer per jaar een bijdrage aan o.a. de erediensten in Dieren en Brummen. Als pianist(e) ontvangt u een vaste maandelijkse onkostenvergoeding.

Heeft u belangstelling of wilt u meer weten neemt u dan gerust contact op met onze secretaris of voorzitter.
Joop Schellevis
Tel.0313-421510
Voorzitter: Stef Nieuwland
Tel 0313-420863/06 21595310