Sinds begin vorig jaar sparen wij de plastic doppen voor het opleiden van geleidehonden voor blinden, slechtzienden en personen met een fysieke handicap. De opbrengst tot nu toe in 2022 : € 14.363,–. In  aug./sept. was de stand € 5,223,–. Het loont dus de moeite om de doppen te sparen.

De totale opbrengst komt ten goede aan het genoemde doel, mede doordat alles door vrijwilligers wordt verzorgd. In sociale werkplaatsen worden de doppen schoongemaakt en gesorteerd; dit werk is voor de medewerkers een zinvolle besteding en het motiveert om dit te doen.
Doppen van bijvoorbeeld yoghurtbekers (slappe deksels) zijn niet geschikt. Wel geschikt door deze actie zijn in ieder geval de harde deksel van o.a. pindakaaspotten, doppen van flessen afwasmiddel/vloeibare zeep/melkpakken enz. Er valt heel wat te sparen. Willen jullie mee (blijven) sparen?
De (schone) doppen kunnen worden ingeleverd in de Ontmoetingskerk. Adm. Helfrichlaan 54 te Dieren.

Willen jullie meer weten? Ga naar: www.KNGF/geleidehonden

werkgroep Kerk in Actie