Nieuws vanuit de Diaconie:

Op 26 juni collecteren we voor binnenlands diaconaat. Hieronder een toelichting op het project wat we daarmee ondersteunen.


Hulp voor mensen zonder papieren

In Nederland verblijven enkele tienduizenden migranten zonder verblijfsvergunning. Zij hebben nauwelijks rechten en leven vaak onder moeilijke omstandigheden. Mensen zonder papieren mogen niet werken en hebben geen recht op sociale voorzieningen. Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke initiatieven zoals de Pauluskerk in Rotterdam, Villa Vrede in Utrecht en het Wereldhuis in Amsterdam die ongedocumenteerden helpen met informatie, advies en scholing. Maar ze kunnen er ook terecht voor een warme maaltijd, worden geholpen met ingewikkelde post en als er een medisch probleem is. Met uw bijdrage aan de collecte steunt u Kerk in Actie in haar werk voor deze kwetsbare mensen in onze Nederlandse samenleving. Van harte aanbevolen.

Meer informatie op kerkinactie.nl: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/hulp-en-perspectief-voor-mensen-zonder-papieren/

Hartelijk dank!