Protocol Ontmoetingskerk JULI 2020

INLEIDING

Om een veilige herstart van de kerkdiensten mogelijk te maken gelden de volgende afspraken:

 AANMELDING

Vanaf maandag 6 juli 2020 kunt u zich via de website www.pkndieren.nl aanmelden voor de eerstkomende zondag onder het tabblad kerkdienst ‘reservering kerkdienst’ tot zaterdagochtend 12.00 uur. Telefonisch opgeven kan op donderdagavond tussen 19.00 uur – 21.00 uur, vrijdagochtend en zaterdagochtend tussen 9.00 uur en 12.00 uur. U kunt bellen naar 06 57385198. In eerste instantie kunnen maximaal 50 gemeenteleden zich aanmelden. Voorganger, ambtsdrager(s), studioteam, koster en coördinatoren of andere meewerkende aan de dienst niet meegerekend. De reservering is voor 1 persoon van 13 jaar of ouder. Wilt u voor meer personen reserveren, dan dient u voor elke persoon een nieuwe reservering te maken. Kinderen tot 12 jaar hoeven zich niet te registreren, maar wel graag vermelden bij reservering.

Afmelden kan ook door een email te sturen naar reserveringkerkdienst@pkndieren.nl of te bellen naar 06 57385198

1a. KINDEREN

Er is elke week een mogelijkheid om uw kind tot 4 jaar naar de crèche te brengen. Kinderen van 4-12 jaar kunnen naar de kindernevendienst.

Aan het begin van de dienst, in de kerk, kunnen de kinderen vooraan bij elkaar zitten. Als zij bij hun ouders willen blijven, kunnen ze op schoot of op de grond zitten.

1b. JONGEREN

Kinderen en jongeren (13+) blijven in de kerk. In de zomermaanden is er geen jeugdkerk. Houdt voor meer informatie over –spontane- activiteiten de jeugdapp en website www.pkndieren.nl in de gaten.

2. VERANTWOORDELIJKHEID

Ieder blijft zelf verantwoordelijk voor zijn of haar aanwezigheid. Als u verkouden/ziek bent of u heeft zieke huisgenoten: niet komen!  Meldt u zich dan af via het emailadres reserveringkerkdienst@pkndieren.nl of bel naar 06 57385198

De kerk is verantwoordelijk voor:

 • deugdelijke schoonmaak/ontsmetting van de ruimte/stoelen/sanitair.
 • stoelen zo ver uit elkaar dat de 1,5 m. ruim kan worden gehanteerd.
 • duidelijke looproute (Ingang via de parkeerplaats).
 • Ingangscontrole en begeleiding naar zitplaatsen door coördinatoren. Deze mensen zijn te herkennen aan de hesjes.
 1. AUTODIENST:

Er is geen autodienst, omdat dan de 1,5 meter afstand niet gewaarborgd kan worden.

 1. KERKBEZOEK:

Kom tijdig, vanaf 9.30 uur bent u welkom. U wacht buiten tot een coördinator aangeeft dat u naar binnen mag. Reinig uw handen met het ontsmettingsmiddel. Met in achtneming van de 1 ½ meter begeleidt de coördinator u naar de zitplaats. Op uw zitplaats zal de zondagsbrief klaarliggen. Uit solidariteit met de alleengaanden zullen ALLE stoelen 1,5 meter uit elkaar staan. Op deze manier hoeft niemand zich alleen te voelen in de kerkdienst.

Mocht u een kaars op de gedachtenistafel willen aansteken kunt u dat voor de dienst doen. Er is geen vrije stoelkeuze, u wordt naar uw plaats begeleid. Jassen kunt u meenemen en over de stoel hangen.

 1. GEMEENTEZANG:

Gemeenteleden mogen niet meezingen (hooguit neuriën). De zang wordt eventueel verzorgd door maximaal 5 zangers. De uitkomsten van onderzoeken omtrent zang zullen nauwkeurig door ons worden gevolgd en hierop zal ons beleid aangepast worden.

 1. COLLECTE:

Bij voorkeur met Givt, via de Givt-app.

Contant geld: in manden bij de uitgang.

Overschrijven kan naar bankrekeningnummer(s):

 • Diaconie: NL75INGB0000962850
 • Kerk: NL72 RABO 0313 6030 57 
 1. TOILETBEZOEK:

Bij voorkeur vóór of na de dienst thuis. In de kerk zo min mogelijk.

 1. NA DE DIENST:

Na afloop blijft u zitten en wacht u op de uitnodiging van de coördinator. Met inachtneming van de 1 ½ meter verlaat u de kerk. Er is voorlopig geen koffiedrinken, maar u kunt elkaar buiten verder ontmoeten.

TOT SLOT:

Mochten omstandigheden zich wijzigen (verdere versoepeling of juist strenger) zal het protocol/het maximaal aantal gemeenteleden (maximaal 90) dat zich kan aanmelden daarop aangepast worden.