Over schuld die blijft schuren (Zonder terug te vallen op oude dogma’s, schuld toch serieus nemen.)

Schuldgevoel? Dat is toch uit de tijd? Of toch niet?
Ieder mens heeft er wel eens last van. Vergeten iemand te bellen voor zijn verjaardag. Vervelende verplichtingen uitstellen. Onaardige opmerkingen maken. Of ernstigere nalatigheden of gedragingen, zoals iemand pesten, huwelijkse ontrouw, een fiets stelen. Iedereen kan voorbeelden van zich zelf noemen, waarmee je bij voorkeur ’s nachts in bed, als het doodstil is , kunt liggen worstelen.

Een stemmetje waarmee je je zelf evalueert of je het wel goed doet of -nog erger- of je wel goed genoeg bent. Het over grenzen heen gaan en je daar rottig over voelen, dat mechanisme is van alle tijden en zit in alle culturen. Alleen de uitingsvormen en de omgang met schuld verschillen. Sommigen gaan er onder gebukt terwijl bij anderen elk schuldbesef lijkt te ontbreken. De christelijke traditie heeft haar eigen verleden met schuld. De beklemming die daarmee gepaard kon gaan is gelukkig afgenomen. Maar daarmee is schuld niet de wereld uit.

De vraag blijft actueel hoe wij in onze dagen tegen schuld aankijken maar vooral hoe we er mee om kunnen gaan.
Jos van der Leur en Jacques Vos, voormalig geestelijk verzorgers in de GGZ, deden onderzoek naar ‘’schuld’’, hielden een landelijke
studiedag en publiceerden een boek ,,De appel is weer barstig; Over schuld die blijft schuren’’.
Aan de hand van kunst, literatuur, levensbeschouwing en ervaringsdeskundigheid kijken zij met u naar schuld, met als perspectief een
zinvolle, constructieve en soepele omgang, zowel in het persoonlijke leven van alledag als in de maatschappelijke context.

U wordt van harte uitgenodigd voor deze avond om op een bezinnende wijze stil te staan bij dit thema.

Deze avond wordt georganiseerd door de werkgroep Geloof en Maatschappij Raad van Kerken Veluwezoom met inachtneming van de regels van het RIVM.

De toegang is vrij. Na afloop wordt een collecte gehouden.

Datum: zondag 17 oktober 2021
Plaats: Ontmoetingskerk Adm. Helfrichlaan 54, Dieren
Aanvang: 20.00 uur

 

Inleiders: Jos van der Leur en Jacques Vos
P.S. Het boek ‘’De appel is weer barstig’’ is deze avond te koop. Prijs €15,00