Vanaf zondag 21-2 tot en met Pasen is Rainbow de duif van Kerk in Actie in de Ontmoetingskerk in Dieren.

Iedere zondag vliegt hij ergens naar toe en is daar een actie aan verbonden: Kids in Actie.

Iedere week worden de kinderen uitgedaagd een foto van hun actie op te sturen. Onder de inzenders wordt iedere zondag een kleine duif Rainbow verloot.

Kinderen van PKN Dieren doe je best!