Afgelopen woensdag, 14 december, heeft ds. Ronald Heins ons formeel zijn brief aangeboden waarin hij meedeelt dat hij het beroep, dat onze gemeentes op hem hebben uitgebracht, heeft aanvaard. Een heel mooi en belangrijk moment in de beroepings-procedure. Natuurlijk was het voor ons geen verrassing, maar er moesten nog wel diverse zaken worden geregeld voordat hij officieel ‘ja’ kon zeggen. 
De aannemingsbrief is door beide voorzitters van de kerkenraden (Bert de Lange en Fred Haandrikman) en Jan Burgers (College van kerkrentmeesters) in ontvangst genomen. En natuurlijk hoorde daar ook een mooi bloemstuk bij voor de familie Heins.

Wij hebben aangegeven dat we heel erg blij zijn met zijn komst en dat er heel veel positieve reacties zijn ontvangen i.v.m. zijn benoeming. In Zutphen zullen ze hem gaan missen. Ronald Heins gaf aan dat hij er heel veel zin in heeft om op deze nieuwe plek en met deze nieuwe gemeente aan de gang te gaan. In zijn brief schreef hij ‘Ik dank de beroepingscommissie en de kerkenraden voor de openhartige en zorgvuldige procedure en de hartelijke ontvangst in de gemeente. Na in de genoemde gemeentes te zijn bevestigd, vertrouw ik op en zie uit naar een goede samenwerking met de collega’s en de andere ambtsdragers tot opbouw van de gemeente van Jezus Christus’.

Op 12 februari zal Ronald Heins worden bevestigd als predikant in onze gemeentes in een feestelijke dienst in de Ontmoetingskerk. 
Omdat er nog het e.e.a. verbouwd moet worden in de pastorie zal de familie Heins, naar verwachting, pas in april in Spankeren gaan wonen. Tot die tijd blijven ze wonen in hun huidige pastorie in Zutphen.

Ronald Heins zal onderdeel uitmaken van het pastores team van de nieuwe gemeente dat verder bestaat uit predikant ds. Frans Ort, ouderenpastor Meinie Visser en kerkelijk jeugdwerker Jantine Groenewold.