De commissie school en kerk heeft tot doel de contacten tussen school en kerk te bevorderen. Dat gebeurt bijvoorbeeld door het ‘lied van de week’: de kinderen leren dit lied op de scholen en het wordt in de kerk gezongen. Hierdoor krijgen de kinderen het gevoel er bij te horen in de kerk en is er een moment van herkenning in de kerkdienst. Een andere activiteit is de jaarlijkse kerkdienst die steeds in samenwerking met één van de scholen wordt georganiseerd.
In de commissie zitten vertegenwoordigers van de protestantse basisscholen, de predikanten, de organisten en de jeugdraad.

Voor meer informatie kunt u zich richten tot E. Schülski-Inia, tel. 0313 420685.