Zorg voor het klimaat raakt het hart van de kerk

De kerken hebben een belangrijke rol te spelen in de huidige klimaatcrisis. Dat is de overtuiging van theologe Trees van Montfoort, auteur van Groene Theologie, het theologieboek van het jaar 2019. Als kerken relevant willen zijn, moeten ze laten zien dat ze midden in de wereld staan. Zorg voor milieu en klimaat moet niet beperkt zijn tot kleine specialistische groepjes in de kerken, niet slechts een van de thema’s in de marge en niet alleen praktisch van aard. In haar boek pleit ze ervoor dat de zorg voor het klimaat het hart van de kerk raakt. Het betekent een ander licht op de bijbel. Het betekent een herziening van ons christelijk wereldbeeld. Een herwaardering van de natuur, waar de mens een bescheiden deel van is. Niet alleen met het coronavirus, maar ook met de klimaatverandering roept de natuur ons tot de orde. Dwingt ons tot een antwoord. Van Montfoort laat zien dat christenen een antwoord in de bijbel kunnen vinden. In Groene Theologie neemt ze daartoe de lezer bij de hand.

Op zondag 9 januari 2022 komt ds. Trees van Montfoort op uitnodiging van ds. Frans Ort naar de kerk van Rozendaal, waar ze deelneemt aan de dienst, met daarna een korte introductie gevolgd door een gesprek. De dienst begint om 10 uur. Het ligt in de bedoeling om rond het boek Groene Theologie en in samenwerking met de Raad van Kerken Veluwezoom deze bijeenkomst als startpunt te nemen voor de vorming van een Oecumenische Groene gespreksgroep, geleid door ds. Ida Eldering uit Velp en Hennie de Pous uit Dieren

Data: 3 februari, 3 maart, 7 april, 12 mei en 2 juni.
Tijd: 20.00 – 22.00 uur vanaf 19.30 uur inloop met een drankje.
Plaats: Grote kerk, Kerkstraat 32 Velp, zaal Biljoen.

Er zal een intekenlijst klaar liggen.

Wie nu al zijn of haar interesse in deze groep wil laten weten, kan mailen naar ida.eldering@hotmail.com, henniedepous@iofc.nl of naar de secretaris Raad van Kerken Veluwezoom Hannie Brouwer < brostro@hetnet.nl>.