8 SEPTEMBER A.S. STARTEN DE ONTMOETINGSMAALTIJDEN WEER

Op donderdagavond 8 september om 18.00 uur gaan we weer van start met een reeks van 21 Ontmoetingsmaaltijden in de Gele Zaal
van de Ontmoetingskerk in Dieren. Een traditie die nu al meer dan 36 jaar bestaat.

Iedereen is van harte welkom, ook als u geen lid van de kerk bent.
De vergoeding voor de maaltijd bedraagt slechts 4,00 euro.

Een aantal kookgroepjes, bestaande uit 3 à 4 personen, kookt om beurten, bepaalt de keuze van het menu en doet de boodschappen. Er is altijd een hoofdgerecht en een smakelijk nagerecht. De tafels worden sfeervol gedekt met een bloemetje. Iemand van de aanwezigen opent de maaltijd op gepaste wijze en aan het slot wordt een lied gezongen.

Als u mee wilt eten, noteer dan uw naam op de intekenlijst die op de balie in de hal ligt, rechts van de ingang naar de kerkzaal.

Telefonisch aan- of afmelden kunt u bij koster J. Laurman tussen 11.00 en 12.00 uur op de dinsdagmorgen, die vooraf gaat aan de
maaltijd, telefoon: 0313 – 416521 ( b.g.g. 437779 ).

Kijk voor de data in de Zondagsbrief, in het Kerknieuws of op:
www.pkndieren.nl via Actief in de kerk/ Kerk met elkaar / Ontmoetingsmaaltijd / Agenda.

Joop van der Meulen – coördinator
Telefoon: 0313 – 437779.