Startzondag op 26 september ‘Een nieuwe start’

Het zal u niet ontgaan zijn, de startzondag voor het nieuwe seizoen vindt plaats op zondag 26 september tussen
10.00 en 13.30 uur. Het thema is ‘Een nieuwe start’. Het zal een ‘dienst in vieren’ worden die bestaat uit vier
onderdelen: een viering, workshops, een presentatie van de workshops en een afsluitende gezamenlijke lunch
waarvoor iedereen iets mee kan brengen.
Er zijn vier workshops: (meerstemmig) zingen, schilderen, dichten/schrijven en bidden.

De afgelopen tijd hebben er inschrijflijsten in de kerk gelegen en heeft u zich in kunnen schrijven via het e-mailadres
startzondagdieren2122@gmail.com.
• Zondag 19 september is de laatste mogelijkheid om u in te schrijven op de lijsten in de hal van de kerk.
• Als u zich nog niet ingeschreven heeft, maar toch wilt komen, kunt u zich tot zaterdag 25 september 12.00
uur (maar bij voorkeur eerder) aanmelden via startzondagdieren2122@gmail.com. We zullen dan bekijken of
en bij welke workshop nog plek is. U kunt in ieder geval niet meer meedoen met het schilderen.
• Voor de startzondag wordt het gebruikelijke reserveringssysteem op de website uitgezet. U kunt zich alleen
inschrijven via de lijsten of het vermelde mailadres.

Hopelijk tot ziens op 26 september!
Marja Schippers, Esther van Loenen, Frans Ort en Margreet Buijs