Zondag 27 september houden we startzondag.
Juist nu we elkaar door het coronavirus minder ontmoeten is een startzondag van groot belang.
Het thema van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) is dit jaar ‘Het goede leven’.
Met dit thema gaan we met elkaar aan de slag.

Er zijn 5 kortdurende activiteiten in en rond de kerk. De maximale loopafstand is 800 meter. Bij slecht weer zijn alle activiteiten in de kerk.
In groepjes van maximaal 6 mensen neemt iedereen deel aan alle 5 activiteiten. Alles op veilige afstand van elkaar. Totale tijdsduur 1 uur.
Alle activiteiten zijn geschikt voor jong en oud.
De 1e ronde met maximaal 30 deelnemers (5 groepjes van 6) start om 9.45 uur (inloop vanaf 9.30 uur). De 2e ronde met eveneens maximaal 30 deelnemers start om ca. 12.00 uur.

Van 11.00 tot 11.30 is er in de kerkzaal een korte viering voor alle deelnemers met na de viering koffie, thee en limonade.
Om alles veilig te kunnen laten plaatsvinden is het maximum aantal deelnemers 60. Meld je dus op tijd aan, want vol is vol helaas.

Aanmelden kan door een mail te sturen naar startzondag@pkndieren.nl of door te bellen naar Anne van Buiten (06-23685659 of 0313-420052).

Aanmelden uiterlijk donderdag 24 september met vermelding van naam of namen (ook van kinderen) en telefoonnummer. Uiterlijk zaterdag 26 september ontvang je bericht of je bij ronde 1 (start 9.45 uur) of ronde 2 (start na de kerkdienst) bent ingedeeld.
Voor degenen die alleen aan de viering willen deelnemen is er plaats voor maximaal 20 personen. Ook voor hen geldt aanmelden zoals hierboven vermeld. Het aanmelden via de website is deze zondag uitgeschakeld.

Hopelijk tot ziens!

Startdienstcommissie 2020
Ellen Bollen, Marieke Bollen, Anne van Buiten, Annemarie Herscheid,
Bram Janssens, Marc Nieuwland en Kees Bochanen