De Boei

Het motto van Stichting De Boei Dieren is: Kansarme jongeren een kans geven. Stichting De Boei Dieren vangt jongeren op van 18 jaar en ouder die acuut onderdak nodig hebben. We beschikken over één plek voor kortdurende opvang en drie plekken voor langduriger verblijf. Jongeren krijgen begeleiding bij het verkrijgen van vast werk en een vast inkomen, huisvesting, medische zorg en het omgaan met geld en eventueel schuldsanering. Daarnaast wordt er een sociaal/ maatschappelijk vangnet rondom de jongere gecreëerd.

De Boei werkt alleen met vrijwilligers. Desondanks wordt er zeer gericht ondersteuning en begeleiding geboden om gebruikers van de noodopvang zo snel mogelijk weer op eigen benen te laten staan.

De rode draad van de actieve begeleiding is de jongeren zicht te laten krijgen op de situatie waarin ze zijn terechtgekomen. We geven hen de inzichten mee waarmee ze, zoveel mogelijk zelfstandig, verder kunnen werken aan de verbetering van hun eigen situatie.

Indien u meer wilt weten over de activiteiten van De Boei, zijn we graag bereid u nadere informatie te verstrekken.

Stichting “De Boei” Dieren

Aletta en Herman van der Wal

Van der Duyn van Maasdamstraat 63,

6951 DS Dieren.

www.stichting deboeidieren.nl
Tel: 06 17688672

www.stichtingdeboeidieren.nl