Evenementen in april 2024

Je bent hier: :/Voeg code toe voor de </head> tag.40dagentijd

zondag 18 maart

Ontmoetingskerk : 10.00 uur – Ds C. Bochanen Vanmorgen is het de vijfde zondag in de Veertigdagentijd. De naam van deze zondag ‘Judica me’(‘Doe mij recht’) is ontleend aan Psalm 43, onze begin psalm. Het is een roep tot God die recht doet en bevrijdt. In zijn inzet gaat Hij daarbij tot het uiterste en [...]

zondag 25 februari

Ontmoetingskerk : 10.00 uur – Mevrouw ds. M. Koster, Eerbeek Vanmorgen is het de tweede zondag in de Veertigdagentijd, de voorbereidingstijd voor Pasen. Kind op Zondag, het blad van de kindernevendienst, heeft bij de klassieke lezingen uit het leesrooster als thema gekozen: ‘Ik zorg voor jou’. Uit de verhalen die we deze weken horen blijkt [...]

zondag 18 februari-1e zondag 40dagentijd

Ontmoetingskerk : 10.00 uur – Ds C. Bochanen Vanmorgen is het de eerste zondag in de Veertigdagentijd, de voorbereidingstijd voor Pasen. De kleur in de kerk is paars, de kleur van bezinning en inkeer. De veertigdagentijd kent een aantal ‘klassieke’ lezingen, zoals het verhaal van de verzoeking in de woestijn, de verheerlijking op de berg, [...]