Evenementen in april 2024

Je bent hier: :/Voeg code toe voor de </head> tag.avondmaal catechese

kinderen en avondmaal

Afgelopen zondag was een bijzondere dienst met het oog op de kinderen die hebben deelgenomen aan de Avondmaalscatechese. Zij hebben ook aan de dienst meegewerkt. De afgelopen weken is er kindercatechese over het Avondmaal gegeven. Kinderen uit groep 4 en 5 van de basisschool hebben daaraan deel-genomen. De dienst is voorbereid met Anneke Janssens en [...]

avondmaal cathechese

Deze weken wordt er kindercatechese over het Avondmaal gegeven aan kinderen uit groep 4 en 5 van de basisschool. Door deze kindercatechese maken wij de kinderen vertrouwd met de betekenis van het Avondmaal. Komende vrijdagmiddag is de laatste en derde keer. Afgelopen vrijdag kwam Tinus Pater, diaken, uitleggen wat de diakenen doen bij het Avondmaal [...]