verslag bezinningsdag

De Bezinningsdag is een tweejaarlijks terugkerende dag waarop de leden van de verschillende raden van de Protestantse gemeente Dieren (PgD) bij elkaar komen om gezamenlijk langs een of meerdere thema’s met elkaar van gedachten te wisselen over geloof, kerk en maatschappij. Dit jaar is de voorbereiding gedaan door de werkgroep PgD 2025. Het eindconcept van [...]