Naar duurzame energie in onze wijk

De noodzaak van ‘energieneutraal’ wonen wordt steeds duidelijker. We kunnen niet afhankelijk blijven van fossiele brandstoffen zoals Gronings en Russisch gas. We gaan overstappen naar duurzame bronnen. Dat geldt niet alleen voor nieuwbouw maar ook voor de bestaande woningen. Inmiddels zijn daarvoor allerlei niet alleen betaalbare, maar zelfs voordelige mogelijkheden beschikbaar. Er zijn veel meer [...]