eindrapportage “geloven samen doen”

Op 8 december 2015 heeft de Kerkenraad van de Protestantse gemeente te Dieren het besluit genomen een werkgroep in te stellen die de volgende opdracht heeft: Formuleer een visie voor de langere termijn (jaren 2015 – 2025) op de ontwikkeling in brede zin voor de Protestantse gemeente te Dieren. Doe dit tegen de achtergrond van [...]