zondag 1 oktober

Zondag 1 oktober 2017 – 17e Zondag na Pinksteren Ontmoetingskerk : 10.00 uur – Ds. H. Boonen, Graag heten wij u allen van harte welkom in de dienst.   Vanmorgen is de laatste dienst waaraan de cantorij zal meewerken. Door het teruggelopen ledenaantal is de cantorij helaas te kwetsbaar geworden om nog te kunnen voortbestaan. Daarom [...]