extra uitgangscollecte voor hulp aan Afrika op 26 maart

HONGER IN AFRIKA In Afrika dreigen 20 miljoen mensen van honger om te komen. Deze mensen lijden aan voedsel-gebrek en ondervoeding. Meer dan 1,5 miljoen kinderen lijden aan ernstige en acute onder-voeding. De landen die het ernstigst getroffen worden zijn: Zuid-Soedan, Nigeria, Somalië en Jemen. Om een humanitaire ramp af te wenden is op korte [...]