Kerst

Maandag 25 december 2017 – Eerste Kerstdag Ontmoetingskerk : 10.00 uur – Ds. C. Bochanen m.m.v. het Kerkkoor Lezingen : Jesaja 52, 7 – 10 Johannes 1, 1 – 14 (16) Eerste collecte : Kerk in Actie, ‘kinderen in de knel’  Tweede collecte : Plaatselijk kerkenwerk