Vastenaktie koffiestop op 10 april 2017

In de Goede Week worden op maandag, dinsdag en woensdag om 19.00 uur vespervieringen gehouden. Maandag 10 april wordt aansluitend op de vesperviering in de Emmaüskerk om plm. 19.30 uur een koffiestop georganiseerd. Er komt dan een gastspreker van de Vastenaktie (de campagneleider zelf , Johan Compier) vertellen over het project “Eilanden van Hoop” in [...]