Avond nieuw-ingekomenen

Het is een goede gewoonte binnen onze kerk om de nieuw-ingekomenen welkom te heten. Allereerst gebeurt dat door de contactpersonen in de verschillende wijken. Maar daarnaast kennen we ook een avond voor nieuw-ingekomenen. Dat zal binnenkort plaatsvinden op donderdag 15 maart a.s. om 20.00 uur in de Ontmoetingskerk. In een informele sfeer hopen we elkaar [...]