zondag 21 januari-oecumenische viering

Zondag 21 januari 2018 – 2e Zondag na Epifanie Ontmoetingskerk : 10.00 uur  Voorganger : pastor Anita Coenraads en ds. Kees Bochanen m.m.v. : het Kleopaskoor o.l.v. Joep Stappers en de : Liturgiegroep van de Raad van Kerken Dieren e.o. Een bijzonder welkom voor de leden van onze zuster-kerken die hier vanmorgen zijn vanwege oecumenische [...]