zondag 1 april-Pasen

Pasen is het belangrijkste van alle christelijke feesten. De opstanding vormt de kern van het christelijk geloof. Gods macht is groter van de macht van het kwaad. Gods licht is sterker dan de diepste duisternis. Dat vieren we met Pasen. We beginnen vroeg, om 7.00 uur, bij het aanbreken van de dag. In het schemerduister [...]