15e zondag na Pinksteren

Zondag 17 september 2017 – 15e Zondag na Pinksteren Ontmoetingskerk : 10.00 uur – Mevrouw ds. J.B. Quik-Verweij en een R.K. pastor, Oecumenische vredesviering m.m.v. een R.K. koor Lezingen : Jesaja 56: 1-8 Lucas 17: 11-19 Eerste collecte : Diaconaal werk Tweede collecte : PKN collecte Vredeswerk *