Wat waren het weer gezellige dagen met steeds een goedgevulde kraam met velerlei artikelen. Bijna alle weken heeft de markt buiten plaats kunnen vinden en ondanks de coronaperikelen waren het fijne ontmoetingsmomenten.
Heel veel mensen hebben de weg naar de markt gevonden en veel uitgegeven. Dat is te zien aan het uiteindelijke resultaat.

Nadat het koffiegeld van de 10 kerkmarktdagen is afgedragen aan het College van Diakenen is het netto resultaat € 2.176,95.
HEEL VEEL DANK aan ieder die een bijdrage heeft geleverd aan het slagen van deze markt.

Voor volgend jaar is er een toezegging van een gemeentelid om één van onze grote leveranciers van groenten te assisteren in de
groentetuin. Daar zijn we heel blij mee, alvast dank voor het aanbod.

De werkgroep Kerk in Actie zal alle medewerkers en leveranciers via een persoonlijk bericht nogmaals hartelijk danken voor alle
medewerking, het was fantastisch. Wellicht tot volgend jaar.
Als werkgroep zijn wij erg blij dat door middel van deze mooie opbrengst wij al hebben voldaan aan het toegezegde bedrag voor
2020. Volgend voorjaar hopen we te starten met een nieuw project. Tot dan toe gaan uw giften en eventuele verdere inkomsten nog
naar Moldavië. Financiële ondersteuning aldaar blijft nodig.