“Pluralisme is het enige betrouwbare antwoord op populisme,’ zo hield Toine van den Hoogen ons voor op de bijeenkomst van de werkgroep geloof & maatschappij, zondag 29 januari.  In het  informatietijdperk is het zeer gemakkelijk geworden gelijkgestemden te ontmoeten,  in ‘bubbles’  te leven waarin je elkaar bevestigt in wat je toch al vond en dat haast ongemerkt tot je waarheid maakt. Pluralisme vraagt om vermenging van bubbles, Een oproep aan onszelf, deze avond, in brede zin, maar ook voor straks in het stemhokje.  

Toine van de Hoogen