‘Elkaar ontmoeten en met elkaar op weg gaan’

Op deze startzondag waren de beide gemeentes bijeen in de Petruskerk in Spankeren.
In een mooi gevulde kerk was het thema van deze startzondag ‘Op weg’.
De kinderen gingen ook ‘op weg’, zij wandelden naar boerderij de Burgershoeve en kregen daar
kleine opdrachten en natuurlijk een rondleiding op de boerderij. Zij waren daar goed op voorbereid,
menig kind had de laarzen al aangetrokken.

Het kerkkoor Dieren zong onder leiding van Ronald Brons met pianospel van Marieke Schimmel.
De liederen waren toepasselijk en hadden allemaal te maken met het op weg gaan naar ‘dit huis’ , op
onze weg elkaar te verdragen en daarvoor ook dankbaar zijn.
De lezing ging over de Emmaüsgangers : zij gingen op weg met een reisgenoot die ze niet herkenden.
In de vertelling reisden we mee met Abraham naar het beloofde land.

De voorbereidingsgroep had een gezellig programma georganiseerd. Beginnend met een kop koffie
en elkaar ontmoeten in De kerkhorst. Daarna kregen de verschillende groepen een routebeschrijving
mee om in het dorp samen te zitten met enkele vragen die over kerkzijn gingen. Genoeg stof om over
te discussiëren op een ongedwongen wijze.

Vanaf half één stond de lunch klaar: verschillende smaken soep met heerlijke broodjes. Daarbij kon
men nog een video bekijken van alle groepen die in de beide kerken vertegenwoordigd zijn.
Een gezellige ochtend die smaakt naar meer.