affichek-erk

Op zondag 23 oktober bent u welkom op de thema avond van de Werkgroep Geloof en Maatschappij. Het oecumenisch buurtpastoraat  van RK Parochie Sint Eusebius houdt zich, samen met tientallen zorgpartners, bezig met mensen die buiten de boot dreigen te vallen in onze maatschappij.  Geert Rozema, pastor en werkzaam in het buurtpastoraat  in de Arnhemse achterstandswijk Klarendal wil hierover graag met u in gesprek gaan.

De avond begint om 20.00 uur, de toegang is gratis