Vreemd en bizar. Lastige Bijbelverhalen
Dr. Piet Schelling
Geweld, mishandeling, seksuele uitspattingen, teksten die indruisen tegen onze wetgeving, normen en waarden, rechtsorde – het staat allemaal in de bijbel. Het zijn Bijbelverhalen die kerkgangers liever overslaan en waarover predikanten liever niet willen preken. Om er enige te noemen: het verhaal over de verwoesting van Sodom en Gomorra (Genesis 19), de binding van Izaäk (Genesis 22), over beren die kleine jongens doden (2 Koningen 2), over een afschuwelijke oorlogstactiek (Psalm 137), over wie niet horen wil, moet voelen (Spreuken).

‘Daar kan ik niets mee!’, hoor je mensen wel zeggen als zij een vreemd of bizar verhaal in de bijbel lezen. We weten er geen raad mee, zeker niet als God er een rol in speelt. In dit boek zoekt de auteur dr. Piet Schelling, bijbels theoloog en publicist, antwoord op de vraag of deze bizarre verhalen betekenis hebben in onze tijd. Daarbij strijkt hij de ruwe teksten niet glad, maar probeert ze nauwkeurig te lezen en de boodschap voor onze tijd erin te ontdekken.
Aan de hand van dit boek zullen wij met elkaar in gesprek gaan. Gezien onze ervaringen in de Thomaskring uit de voorgaande jaren kunnen het boeiende gesprekken en ontmoetingen worden. Daarom is ieder die verder wil denken over zijn of haar geloof, van harte uitgenodigd.  Speciale voorkennis is niet vereist, het is wel handig om het boek aan te schaffen. Na de najaarsbijeenkomsten kunnen wij in onderling overleg nog bijeenkomsten afspreken voor het voorjaar van 2016.

Datum: donderdag 1 en 22 oktober, 12 november, 3 december
Aanvangstijd: 10.00 uur
Locatie: Ontmoetingskerk, Adm. Helfrichlaan 54, Dieren
Begeleiding: ds. Henk Boonen en ds. Frans Ort