Rondom de kerk ligt een groot stuk tuin. En dat vraagt om onderhoud.
Snoeien, onkruid weghalen, heg knippen.
Hoe leuk is het om met z’n allen een dag in die tuin aan het werk te gaan?! Wie helpt er mee? Met vereende kracht geven we de tuin dan
een voorjaarsbeurt, zodat het er weer even tegen kan.
De datum van deze tuinwerkdag is vrijdag 17 juni a.s.. We zijn aan het werk van half 10 tot half 4. Maar uiteraard kun je ook alleen een uurtje meehelpen. Vele handen maken licht werk! Het is fijn als je zelf tuingereedschap mee kunt nemen, maar dat is zeker geen voorwaarde. We stemmen van te voren af hoe we het gaan aanpakken.

Er zal die dag genoeg koffie, thee en fris zijn. En misschien zijn er gemeenteleden die willen zorgen voor de inwendige mens, zoals een
broodje, pannenkoeken, soep ofzo?

Aanmelden kan bij Stef Nieuwland (wsnieuwland@upcmail.nl) of bij
Jolanda Buitenhek (jol.buit@planet.nl)