De volgende gemeenteavond is al weer in aantocht. Deze hebben we al in Kerknieuws van oktober en via diverse kanalen aangekondigd maar graag attenderen we u nogmaals op deze avond die op donderdag 24 november a.s. plaats zal vinden in de Ontmoetingskerk (aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur). Samen met de werkgroep Beleidsplan is deze avond voorbereid waarbij we u als gemeenteleden willen informeren en horen over de in de afgelopen tijd geformuleerde plannen. De werkgroep heeft hiervoor een aantrekkelijke opzet bedacht: u heeft namelijk de mogelijkheid om deze avond met leden van de werkgroepen ‘Samen..Gaan’ in gesprek te komen.

Deze werkgroepen zijn: pastoraat, diaconie, kerkbeheer en financiën, communicatie, eredienst, jeugd en juridische zaken.

De avond sluiten we onder het genot van een hapje en een drankje uiterlijk om 22.00 uur af.

Voor mensen die niet goed op eigen gelegenheid naar de gemeenteavond kunnen komen of het lastig vinden om in het donker te rijden, is er een mogelijkheid om opgehaald en weer teruggebracht te worden. Neem hiertoe contact op met Tinus Pater (06-51836026).