Ondertekening Intentieverklaring

Al twee keer uitgesteld, maar nu is het echt zover: op vrijdag 1 april wordt door de Protestantse gemeente Dieren en de Hervormde gemeente Spankeren, Laag-Soeren en Dieren Noord-Oost een intentieverklaring om verder samen te gaan getekend met als einddoel een fusie van deze twee gemeenten.

Programma
Deze heugelijke gebeurtenis willen wij graag samen met u vieren. Vanaf 18.45 uur bent u van harte welkom in de Petruskerk, Spankeren voor een korte viering, die om 19.00 uur begint. Hierna zal om 19.45 uur bij de brug de intentieverklaring door beide partijen ondertekend worden. Vervolgens lopen we naar de Ontmoetingskerk, Dieren. Hier wacht tenslotte nog een kop koffie of thee met iets lekkers.

Fiets
We vragen u zoveel mogelijk op de fiets te komen. Voor de minder mobiele mensen kan er (auto)vervoer geregeld worden. Indien gewenst kunt u dat aangeven bij de heer Fred Haandrikman, tel. 06-21595529

Het gehele programma en de inhoud van de intentieverklaring kunt u vinden op de websites van de beide kerken :

https://www.pkndieren.nl/missie/intentieverklaring-samen-gaan-pg-dieren-en-hg-spankeren/  https://spankeren.protestantsekerk.net/uploads/klant257/files/Intentieverklaring%20Samengaan.pdf   

Mocht u op de hoogte gehouden willen worden van het Samen..Gaan proces dan kunt u dit aangeven bij samengaan.dierenspankeren@gmail.com en zult u geregeld een digitale nieuwsbrief ontvangen.
Voor de mensen die geen e-mailadres hebben blijft de nieuwsbrief op papier beschikbaar.

Met een hartelijke groet

Stuurgroep Samen..Gaan

Fred Haandrikman, Bert de Lange, Frans Ort en Jan Burgers

 

Programma rondom het tekenen van de intentieverklaring op 1-4-2022

Het programma bestaat uit drie onderdelen:
1. Korte viering in Petruskerk
2. Ondertekening intentieverklaring bij de brug
3. Informele afronding in de Ontmoetingkerk met koffie

Tijdstip
18:45 uur           Muziek bij binnenkomst.
19.00 uur           Welkom door voorzitters kerkenraden- Fred Haandrikman en Bert de Lange

Korte viering

19:30 uur           Lopend op weg naar de Spankerense brug (fietsen evt. aan de hand meenemen)
19.40 uur           muziek door Gelre Band (Dieren) en Wilhelmina (Spankeren)
19.45 uur           Aankomst bij de brug

Ondertekening van de Intentieverklaring

Maken foto’s door pers e.d.
Muziek door Gelre Band en Wilhelmina

19.55 uur            Vertrek naar de Ontmoetingskerk
20.20 uur           Koffie/thee met iets lekkers in de Ontmoetingskerk

Muziek in de hal door Paul van Dijk en Erna de Goede

21.00 uur           Einde bijeenkomst