Vespers in de Stille Week:

maandag, 10 april : R.K. Emmaüskerk – ds. J.B. Quik-Verweij
Koffiestop 

dinsdag, 11 april : Nicolaaskerk, Ellecom – pastor H. Eerkens

woensdag, 12 april : Ontmoetingskerk – ds. F.Z. Ort

Donderdag 13 april 2017, Witte Donderdag

Ontmoetingskerk : 19.30 uur – Ds. F.Z. Ort,
viering Heilig Avondmaal
m.m.v. de Cantorij

Lezingen : Exodus 12: 1-11
Johannes 13: 1-15 (17)

23.00 uur – 8.00 uur 14/4 : Nachtwake

Vrijdag 14 april 2017, Goede Vrijdag

Ontmoetingskerk : 19.30 uur – Ds. C. Bochanen,
Kruiswegmeditatie

Lezingen : Hosea 6: 1-6
Johannes 18: 1 – 19: 42

Zaterdag 15 april 2017, Stille Zaterdag

Ontmoetingskerk : 19.30 uur – Ds. H. Boonen

 

Zondag 16 april 2017 – Pasen

Ontmoetingskerk : 07.00 uur – Ds. C. Bochanen,
Paasdageraad;
viering Heilig Avondmaal

Ontmoetingskerk: 10.00 uur – Ds. F.Z. Ort, Pasen;
m.m.v. het Kerkkoor

 

 

OVERWEGING

Pasen

De sabbat is voorbij.
Een nieuwe week begint.
Een nieuwe tijd breekt aan.

Het graf is leeg.
De plaats waar ze hem hadden neergelegd
is verlaten.
Hij is opgestaan.

Hoe dat kan?
Vraag het mij niet.
Bewijs?
Kan ik niet leveren.

Ik geloof erin.
Ik geloof in de opstanding,
steeds weer.

Daaruit put ik moed
als het mij tegenzit.

Dat stimuleert mij
om in verzet te komen
tegen alles wat het leven afbreuk doet.

Dat geeft mij hoop
dat er eens een einde komt
aan alle lijden.

Hij gaat ons voor
naar een nieuwe wereld.

Hij is de eerste
van een nieuwe mensheid.

Ik wens u een gezegend Paasfeest,

ds. Kees Bochanen.