Aan allen die dit lezen,

Voor de meesten zit de vakantieperiode erop en zijn we, nu de zon volop schijnt, weer aan het werk. Ook onze aannemer en installateurs zijn weer begonnen. Toch hebben de activiteiten in de afgelopen weken niet stil gestaan. In de update van Lejon Maaskant (Lejon bedankt) hebt u kunnen lezen dat er veel sloopwerk is verricht in oude keuken en in de toiletten. Ook is naast de grote schoonmaakbeurt van de kerkzaal, gestart met het installatiewerk voor verlichting en beeld en geluid. Tenslotte was een enkele medewerker van REON nog aanwezig om de schuifdeuren tussen de kerkzaal en de zijbeuk te plaatsen.

Kerkzaal
Ook de afgelopen week is er weer veel gebeurd. Een heel belangrijk onderdeel van de kerkzaal is de vloer. Veel vrijwilligers hebben met veel zweetdruppels en achteraf veel spierpijn de vloer gesloopt. Als je nu in de kerk komt, zie je het eindresultaat: de nieuwe vloer. De firma Lentink heeft, na aanvankelijk wat problemen met de PVC platen, (de afmetingen en de kleur van de platen bleken niet allemaal gelijk!), er een prachtige vloer neergelegd. Ik heb de afgelopen week menig uurtje in de kerk doorgebracht en alleen nog maar enthousiaste signalen gehoord. Je moet echt gaan kijken.

Voor wat betreft de 230V-voedingen voor beeld en geluid en de verlichting, zijn flinke stappen gezet. Wat betreft de door de firma Schaapsound uit te voeren werkzaamheden verloopt het echter een stuk minder. Afgelopen maandag is men gestart en heeft men de camera’s opgehangen, maar daarna is men weer vertrokken. Er waren wat discussies over de wijze van uitvoeren tussen de makers en de ontwerpers binnen Schaapsound. De afgelopen week heb ik diverse malen contact gehad met Schaapsound en uiteindelijk is er een oplossing gevonden. Maar dit alles heeft wel een heel vervelend effect op de planning. Schaapsound komt namelijk pas op zes september terug om de installatie aan te sluiten.  Men heeft zeker twee dagen nodig. Dit betekent dat we pas de vrijdag negen september kunnen testen!

Als je de afgelopen weken in de zijbeuken bent geweest, heb je ongetwijfeld de grote gaten in het schrootjesplafond gezien. Deze waren noodzakelijk om de bekabeling van beeld en geluid aan te kunnen brengen. Uiteraard moeten deze weer netjes afgewerkt worden. De afgelopen week is een groot deel daarvan alweer in orde gebracht. Met de studio zijn we ook weer begonnen en daarmee lopen we goed op schema.

Volgende week dinsdag start de firma Reil met het uitpakken van het orgel en het weer opbouwen daarvan.  Ze hebben enkele dagen nodig en daarna kunnen onze organisten hun hart weer ophalen.

Keuken
De keuken is al volop in gebruik en buiten wat restpunten en wat zoekwerk waar alles staat of nog opgehangen moet worden, is dit punt afgerond.

Damestoiletten
Na het sloopwerk en het plaatsen van een stofscherm (en opslagplek voor bouwmateriaal) zijn de firma’s REON, EBIT (elektra) en Smeijer (water, ventilatie en riolering) gestart met opbouwen.  Inmiddels zijn de wanden betegeld en de komende week wordt de vloer gelegd.

Herentoiletten
Bij het ontwerp was er voor gekozen om het huidige tegelwerk te handhaven. Daar waar nodig zouden we gebruik maken van een aantal tegels die in de kleder waren opgeslagen. Nadat er gesloopt was bleek echter dat we tegels tekort kwamen.  Na spoedoverleg met REON hebben we er uiteindelijk voor gekozen ook de herentoiletten helemaal opnieuw te betegelen. Dit is wel een extra investering, maar van elke andere oplossing (toiletten zelf niet nieuw en de voorruimte wel) werden we niet enthousiast. Qua planning heeft dit uiteraard wel consequenties. Alle partijen hebben echter aangegeven hun uiterste best te doen om het toch vóór elf september klaar te krijgen. Dit gaat wellicht nog lukken ook. Ik ga er nu vanuit dat we de toiletten op elf september kunnen gebruiken. (Het schilderwerk zal dan waarschijnlijk een restpuntje worden).

Rode zaal
Voor het eerst kan ik bij deze update melden dat de eerste stappen zijn gezet om de toegangsdeur te verbreden. Deze verbreding is noodzakelijk omdat de rode zaal ook als opbaarruimte wordt gebruikt en de uitvaartverzorgers grote moeite hadden om daar de baar binnen te krijgen. Het kozijn is inmiddels verwijderd en volgende week gaat de zaag erin. Het nieuwe kozijn ligt al klaar, dus ook dat gaat lukken.

Zoals jullie gewend zijn heb ik ook weer enkele foto’s toegevoegd.

Groet,
Stef

20160821_112901 (640x360) (1) 20160826_171339 (640x360) 20160826_171402 (640x360) 20160826_171451 (360x640) 20160826_171622 (360x640) 20160826_171646(0) (360x640) 20160826_172015 (360x640) 20160826_172229 (640x360) 20160826_173706 (640x360)