Het was al voorspeld dat de afgelopen week een zware week zou worden. De asbestsaneerder was klaar en de vrijwilligers konden aan de slag met het verwijderen van de bovenlaag van de vloer. Deze bovenlaag bestaat uit een mengsel van natuursteen en een cementdekvloer van ongeveer drie centimeter dik. Veel vrijwilligers hebben met zware machines de vloer voor een groot deel verwijderd.

Zaterdag werd de goot van ongeveer tachtig bij tachtig centimeter en tweeëntwintig meter lang volgestort met zand. Vrijwilligers, zowel ouderen als jongeren hebben deze klus op zich genomen. Deze week wordt de goot gesloten met isolatie en beton. Wanneer de ringleiding is aangebracht (ook door vrijwilligers) zal eind van de week de cementdekvloer door REON worden aangebracht. Als dit is beëindigd, begint het werk van de bekabeling van de beeld- en geluidsinstallatie.

Naast alle werkzaamheden in de kerk vinden er ook werkzaamheden plaats die niet direct zichtbaar zijn, maar wél belangrijk zijn. Zo zijn Annette Oorthuis en architect Dolf Floors bezig geweest met het uitzoeken van de stof voor de antependia en de stola’s voor de predikanten. Ook de losse kussentjes, die waar nodig op de stoel gelegd kunnen worden, zijn door hen uitgezocht. In de fabriek van de firma Reil krijgen onder andere de orgelpijpen een onderhoudsbeurt. Firma Schaapsound is de werktekening aan het afronden voor de bekabeling van de beeld- en geluidsinstallatie. Tot slot wordt in de werkplaats van REON de preekstoel omgebouwd tot studio. Kortom, er wordt door velen hard gewerkt.

Voor wat betreft de keuken liggen we nog ruim vóór op de oorspronkelijke planning en zijn de activiteiten die voor afgelopen week gepland waren allemaal gereed. De elektriciteitsleidingen zitten in de muur en ook de waterleidingen en riolering zijn klaar voor gebruik. Komende weken worden de wandtegels, vloertegels en het plafond aangebracht. Indien dit alles naar wens verloopt, zal de keukenleverancier in week dertig kunnen starten met het installeren van de keuken.

Tot zover de planning.

Ter illustratie van de activiteiten is er weer een aantal foto’s toegevoegd.

Met vriendelijke groet,

Stef Nieuwland

20160629_193118 (360x640)20160629_192946 (360x640)
20160629_193037 (360x640) 20160629_193004 (360x640)
IMG-20160628-WA0015 (640x359) IMG-20160628-WA0014 (359x640) IMG-20160628-WA0009 (359x640) IMG-20160628-WA0008 (359x640) IMG-20160628-WA0006 (640x359)