Vanaf zondag 12 juli a.s. zullen we langzaam aan weer met ‘echte’ kerkdiensten van start gaan. Tot die zondag worden de diensten alleen online gehouden zoals dat sinds half maart het geval is. Volgens de huidige regels zouden we vanaf 1 juli met honderd personen in de kerk mogen samenkomen. Weliswaar zonder te zingen en zonder dat je elkaar na afloop kunt ontmoeten. Na uitvoerig overleg heeft het Breed Moderamen aan de Kerkenraad voorgesteld om vanwege de veiligheid niet direct met dat aantal te beginnen maar met maximaal dertig (dat is exclusief predikant, koster, organist, ouderling, diaken, studioteam etc).