In de Goede Week worden op maandag, dinsdag en woensdag om 19.00 uur vespervieringen gehouden. Maandag 10 april wordt aansluitend op de vesperviering in de Emmaüskerk om plm. 19.30 uur een koffiestop georganiseerd. Er komt dan een gastspreker van de Vastenaktie (de campagneleider zelf , Johan Compier) vertellen over het project “Eilanden van Hoop” in San Salvador.

In 2017 staat San Salvador, de hoofdstad van El Salvador, centraal in de Vastenaktiecampagne en speciaal de wijken Apopa en Mejicanos. Deze gaan gebukt onder extreem veel geweld door criminele bendes, de ‘mara’s’ Deze bendes werven actief leden onder kinderen en jongeren. Lidmaatschap zorgt voor ‘respect’, voor geld en mooie spullen en vrouwen. Het is moeilijk de verleiding te weerstaan als jonge puber, zonder stabiele thuisbasis en zonder geld. Het Vastenaktoieproject wil helpen voorkomen dat kinderen en jongeren lid worden van de bendes. De jeugdcentra die we steunen, willen de kinderen een ander perspectief bieden en leren dat ze ook buiten de bendestructuren een goed bestaan kunnen opbouwen.
Met onze bijdrage steunen we verschillende initiatieven, alle ‘eilanden van hoop’ in een gewelddadige samenleving.

Dit project staat centraal tijdens de koffiestop op 10 april. Uiteraard is er koffie met iets lekkers voor U! Deze koffiestop zal ongeveer een uur duren. U wordt van harte uitgenodigd voor deze bijzondere koffiestop op maandag 10 april om 19.30 uur, aansluitend op de vesperviering in de Emmaüskerk, Rode kruislaan 2 te Dieren.

Namens de groep Kerk in Aktie en de M.O.V. groep, Paul Hendriksen