Marinus van de Berg

Omgaan met verdriet

Ademloos luisterden ze, zo’n 120 mensen, naar de man met een Babouschka in zijn handen geklemd. Lijden, en verdriet, heeft zoveel lagen. Gaat van generatie op generatie voort. En: als iemand het er niet meer over heeft, is het dan over,  of …?

Marinus van de Berg heeft in alle jaren ontelbare verhalen mogen horen. En volgens hem is er ‘niets algemeens’ te zeggen over lijden. Hij pleit deze avond voor een ‘luistertafel’ , een plek waar mensen hun verhaal helemaal uít mogen vertellen, ononderbroken door anderen, tot alles is genoemd.

Als de Babouschka, waar onder elk poppetje nog weer een ander poppetje schuil gaat, zelfs als je er geen meer verwacht.

De avond met Marinus van de Berg was op donderdag 14 maart en georganiseerd door de Werkgroep Geloof & Maatschappij van de Raad van Kerken Dieren e.o.