De Bezinningsdag is een tweejaarlijks terugkerende dag waarop de leden
van de verschillende raden van de Protestantse gemeente Dieren (PgD) bij
elkaar komen om gezamenlijk langs een of meerdere thema’s met elkaar van
gedachten te wisselen over geloof, kerk en maatschappij.
Dit jaar is de voorbereiding gedaan door de werkgroep PgD 2025. Het
eindconcept van het rapport ‘GelovenSamenDoen Een visie op weg naar
geloofsgemeente-zijn in 2025’, zoals opgesteld door de werkgroep, stond
deze Bezinningsdag centraal. Dagvoorzitter was Koos Pluymert, tevens
voorzitter van de betreffende werkgroep.
In totaal waren 26 leden van de diverse raden aanwezig.

het rapport “geloven samen doen” vindt u via onderstaande link

Eindrapportage_Pgd2025 geloven samen doen

Het verslag van de bezinningsdag vindt u hier:

bezinningsdag 2017