Vanaf 25 september is de verplichting om 1½ meter afstand te houden komen te vervallen, maar er wordt nog wel
geadviseerd om afstand in acht te nemen. Wij realiseren ons dat de meningen hierover verdeeld kunnen zijn. Wij
hebben de volgende invulling voor de komende vieringen:

• Basis regels als handen desinfecteren, geen handen geven en bij ziekte thuis blijven zijn nog van kracht.
• Voor kerken geldt geen corona toegangsbewijs, iedereen is welkom, maar houd rekening met elkaar.
• Registratie via website of telefoon is niet meer noodzakelijk. U kunt dus gewoon zonder inschrijven naar de
kerkdienst komen.
• Met het koudere weer op komst is het fijn dat de kapstokken in de hal weer beschikbaar zijn voor de jassen.
• De kerkzaal is nu zo ingericht dat stoelen op een ½ meter van elkaar staan. Voor wie meer ruimte nodig
heeft zal voor de achterste rij nog een afstand van 1½ meter worden gehanteerd.
• Het toewijzen van een plaats in de kerkzaal komt te vervallen. Iedereen mag weer een eigen plekje
uitkiezen.
• De liturgieën zullen weer persoonlijk uitgedeeld worden.
Er kan gelukkig weer heel veel, we kunnen weer zingen en koffiedrinken maar het advies is: ‘Geef elkaar de ruimte’
Namens de werkgroep ViC,
Rini